12
พ.ค.

คุณกัญจนา ศิลปอาชา ติดตามงานบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ

ติดตามงาน บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ

คุณกัญจนา ศิลปอาชา (หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา) ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรีนายก อบจ.สุพรรณบุรี ได้เข้าเยี่ยม และติดตามงาน ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ

11867202875396

11867202804435

11867202762203