27
ม.ค.

ตรวจปริมาณระดับน้ำในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ

คุณกัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา และ นายวัฒนา ยั่งยืน ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี

ตรวจปริมาณระดับน้ำในบึงฉวาก และตรวจติดตามงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ

 ในวันที่ 27 มกราคม 2563