12
มี.ค.

มาตรการในการป้องกันไวรัส COVID-19

มาตรการในการป้องกันไวรัส COVID-19

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ ได้มีมาตรการป้องกันไวรัส COVID-19

โดยการพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดจุดดต่างๆ  ภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว