24
ส.ค.

มุมอ่านหนังสือ “บ้านรักการอ่าน”

มุมอ่านหนังสือ “บ้านรักการอ่าน”

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเดิมบางนางบวช จัดมุมอ่านหนังสือ “บ้านรักการอ่าน”

ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ให้แก่นักท่องเที่ยว ..มุมเล็กๆ..ภายในอาคารหลัยในอาคารหลังที่ 3 https://www.cialispascherfr24.com/cialis-sans-ordonnance-marseille/ ที่เต็มไปด้วยคลังแห่งปัญญา ..แวะมาเช็คอินกันนะคะ..งที่ 3 ที่เต็มไปด้วยคลังแห่งปัญญา ..แวะมาเช็คอินกันนะคะ..

194701194703194704194705194706194707194708194709194710194711194712194713194700194699194714