05
ม.ค.

วันเด็กสุดหรรษา…เฮฮาบึงฉวาก

วันเด็กสุดหรรษา…เฮฮาบึงฉวาก

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ ได้มอบของขวัญวันเด็ก

  • เด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน 130 เซนติเมตร
  • เด็กที่แต่งกายด้วยชุดนักเรียน/ชุดพละ (แบบฟอร์มของสถานศึกษา)

**  เข้าชมฟรี **

ในวันที่ 11 มกราคม 2563