07
ส.ค.

เที่ยวบึงฉวาก การ์ดอย่าตก!!

เที่ยวบึงฉวาก การ์ดอย่าตก!!

ทางบึงฉวากของเรา ได้ให้บริการภายใต้ Socisl Distancing จึงขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวทุกท่าน…

  • สวมหน้ากากตลอดการเยี่ยมชม
  • เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร
  • หมั่นล้างมือบ่อยๆ

แล้วพบกันนะครับ!!