เกี่ยวกับ

บึงฉวาก ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 2,700 ไร่ของอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี และอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ริมบึงฉวาก มีบรรยากาศร่มรื่น ลมพัดเย็นสบายตลอด ในบริเวณบึงเต็มไปด้วยดอกบัวสีแดงและชมพู ในช่วงตอนเช้าบัวจะบานสวยงาม

บึงฉวากรับน้ำจากคลองและทุ่งนาใกล้ๆจึงมีตะกอนดินโคลนไหลเข้ามาทำให้บึงตื้นเขิน นานเข้าพืชน้ำก็ขึ้นรกและเกิดน้ำเน่าเสียในปี 2537 จังหวัดสุพรรณบุรีโดย ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดทำโครงการพัฒนาบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในรัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จึงมีการขุดลอกบึงให้กักเก็บน้ำได้มากถึง 10 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรได้ 6,500 ไร่ และพัฒนาพื้นที่โดยรอบให้เป็นที่ตั้งของหน่วยงานต่างๆ คือ ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่า อุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพ และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำฯ เป็นต้น

ค่าผ่านประตู

เปิดให้ชมทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เปิดเวลา 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดเวลา 08.30 - 17.00 น.

โซนปลาน้ำจืด อาคาร 1, 2 และบ่อจระเข้

ผู้ใหญ่

30บาท

เด็ก

10บาท

โซนปลาทะเล, ปลาฉลาม อาคาร 3

ผู้ใหญ่

150บาท

เด็ก

50บาท

ต่างชาติผู้ใหญ่

200บาท

ต่างชาติเด็ก

100บาท

แกลลอรี่