ติดต่อเรา

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ
ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เปิดเวลา 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดเวลา 08.30 - 17.00 น.

บึงฉวากอควาเรียม

99 ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรรณบุรี

โทร 035 - 430043

add your comment