แกลลอรี่

แกลลอรี่สัตว์น้ำนี้ เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ภาพปลาที่นำมาจัดแสดงให้ชมภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ
ซึ่งจะมีคิวอาร์โค้ดให้แสกนรับข้อมูลรายละเอียดของพันธุ์ปลาที่น่าสนใจ