กิจกรรมบึงฉวากสวรรค์แห่งการท่องเที่ยว

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกรียติฯ ได้จัดกิจกรรมให้ผู้มาใช้บริการได้มา ร่วมสนุกไปกับกิจกกรมไลค์ & แชร์เพจ

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อรับของที่ระลึก พวงกุญแจรูปปลาทะเลหลากหลายชนิด
ตั้งแต่วันที่ 21 – 22 , 28 – 29 มีนาคม 2563

add your comment