กิจกรรมสัมผัสปลาทะเลที่อ่างทัชพูล อาคาร 3

อ่างทัชพูล เราจะได้มีโอกาสสัมผัสกับดาวทะเล ปะการัง และสัตว์อื่นๆอีกมากมาย ได้เรียนรู้สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลอย่างใกล้ชิด

add your comment