อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหลังที่ 1

เป็นอาคารที่จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่น่าสนใจ ทั้งพันธุ์สัตว์น้ำจืดและพันธุ์สัตว์น้ำเค็ม ในส่วนของพันธุ์สัตว์น้ำจืดมีทั้งพันธุ์ปลาไทย พันธุ์ปลาต่างประเทศ และพันธุ์ปลาสวยงามชนิดต่างๆ รวมแล้วมากว่า 50 ชนิด ซึ่งประกอบด้วยตู้ปลาน้ำจืดขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ตู้ และตู้ปลาน้ำจืดขนาด 1 – 3 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 24 ตู้ นอกจากตู้ปลาน้ำจืด ยังจัดแสดงตู้ปลาทะเลด้วย โดยจัดแสดงอยู่ในอาคาร จำนวน 5 ตู้

จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดและสัตว์น้ำเค็ม

จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดและสัตว์น้ำเค็ม ทั้งพันธุ์ปลาไทย และพันธุ์ปลาต่างประเทศกว่า 50 ชนิด เช่น ปลากราย ปลาบึก ปลาม้า ปลาหมอนกแก้วเลิฟ ปลาการ์ตูนส้มขาว ปลาไหลมอเรย์ลายตาข่าย

ปลากราย

 

ปลาบึก

 

ปลาม้า

 

ปลาหมอนกแก้วเลิฟ

 

11.ปลาการ์ตูนส้มขาว

 

11.ตู้ปลาไหลมอเรย์ลายตาข่าย