กิจกรรมการแสดงจระเข้

การแสดงจระเข้

บ่อจระเข้ ของเรา เป็นบ่อจระเข้ที่ได้จำลองให้มีสภาพใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด พื้นที่บ่อประมาณ 3 ไร่ ประกอบด้วยพื้นดิน บ่อน้ำ และต้นไม้ชนิดต่างๆ มีจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทยขนาด 1.5 – 4 เมตร จำนวน 100 ตัว และมีตะโขงน้ำจืด 1 ตัว ขนาด 1.5 เมตร บ่อจระเข้ ของ เรา เป็นบ่อจระเข้ที่สวยที่สุด ในประเทศไทย มีความเป็นธรรมชาติ มีสนามหญ้า มีพื้นดิน และ บ่อน้ำ ให้ว่ายเล่น ทั้งนี้ เราจะจัดการแสดงจระเข้ ในช่วงวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยจัดแสดง 3 รอบ ดังนี้ เวลา 11:30, 13:00, 15:00 น. สายพันธุ์จระเข้ที่สามารถหาชมได้จากบึงฉวาก มี 2 สายพันธุ์ ดังนี้

1. จระเข้น้ำจืด (Crocodylus siamensis)

ลักษณะ : มีเกล็ด 4 เกล็ดที่บริเวณท้ายทอย ปากทู่ กว้าง และสั้นกว่าจระเข้น้ำเค็ม เท้าหลังของจระเข้น้ำจืด มีแผ่นพังผืดยึดเพียงบางส่วนต่างจากจากจระเข้น้ำเค็มที่มีแผ่นพังผืดระหว่างนิ้วยาวจรดปลายนิ้ว มีฟันประมาณ 66 ซี่ ชอบอยู่นิ่งและหากินตัวเดียว
ถิ่นกำเนิด: พบได้ที่ประเทศ เวียดนาม,กัมพูชา,ลาว,ไทย,กาลีมันตัน,ชวา,เกาะสุมาตรา มักพบตามแหล่งน้ำนิ่ง บึง ทะเลสาบ
ชีววิทยา:  ขนาดโตเต็มที่ 3-4 เมตร อายุการเจริญพันธุ์ ตัวผู้และตัวเมียอายุ 10 – 12 ปี จระเข้น้ำจืดจะเริ่มผสมพันธุ์ตั้งแต่ เดือนธันวาคม ถึง มีนาคม และจะเริ่มวางไข่ระหว่าง เดือนมีนาคม ถึง มิถุนายน การวางไข่ครั้งละ 20-48 ฟอง มีระยะเวลาฟักไข่ 68-85 วัน

2. ตะโขง,จระเข้ปากกระทุงเหว (Tomistoma schlegelii)

ลักษณะ :  ปากยื่นเรียวยาว ช่องเปิดในแอ่งเบ้าตามีรอยหยัก อยู่ทางด้านซ้าย มีแถบสีดำพาดขวางตามลำตัวและหาง  ไม่มีก้อนเนื้อตอนปลายของจมูก จระเข้มีนิสัยไม่ทำร้ายมนุษย์ หากไม่ถูกรบกวน
ถิ่นกำเนิด: พบกระจายพันธุ์ตามคาบสมุทรมลายู ไทย,มาเลเซีย,เวียดนาม,กาลิมันตัน,เกาะสุมาตรา,ออสเตรเลียตอนเหนือ อาศัยตามน้ำกร่อยและป่าชายเลน
ชีววิทยา :ขนาดโตเต็มที่ 2.8-3 เมตร อายุการเจริญพันธุ์  ตัวเมียเริ่มตอนอายุประมาณ 5-6 ปี ตะโขงจะเริ่มผสมพันธุ์ตั้งแต่ เดือน ธันวาคมถึงมีนาคม และจะเริ่มวางไข่ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง มิถุนายน วางไข่ครั้ง 20-60 ฟองระยะเวลาฟักไข่ 85-90 วัน

**หมายเหตุ จระเข้ที่จัดแสดงโชว์ภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากฯ เป็นจระเข้น้ำจืดเท่านั้น

add your comment